Planleggingsdagåpent 17. august

17. august 2022 10.00-14.00
Vistnesveien 148
Gratis

Velkommen til en fin dag på Vistnestunet! Dette er dagen før skolene i Randaberg starter opp igjen etter sommerferien. Høyhopping, kaninkos og åpen kafé. Vi har dessuten fått tak i flere byggesett til trebåter, og disse kan testes på stedet (kjøpes i kafeen). Velkommen!