Planleggingsdagåpent 17. august

17. august 10.00-14.00
Vistnesveien 148
Gratis

Velkommen til en fin dag på Vistnestunet! Dette er dagen før skolene i Randaberg starter opp igjen etter sommerferien. Barna kan hoppe i høyet, de voksne kan snakkes over en kaffekopp – vi satser på fint augustvær! Mer informasjon kommer når det nærmer seg.