Vistnestunet – opplev gardsmiljøet frå slutten av 1800-talet

Opplev Vistnestunet i Randaberg, det best bevarte gardsmiljøet frå slutten av 1800-talet i kommunen. Kulturlandskapet her ved sjøen er rikt på spor frå nær og fjern fortid. Husdyra skapar trivsel og liv på garden og er ein viktig del av kulturmiljøet. Området har også eit variert dyre- og planteliv. Ved Vistnestunet er turstiar som også eignar seg for rullestol og barnevogn. Les mer