Til læraren

 

Instruksjon for personale og foreldre som følger med skuleklassar, barnehagar eller andre grupper med barn på Vistnestunet.

Generelt opphald på garden

• Ein skal bruka vanleg god oppførsel når grupper besøker museumsgarden.

• Det er ikkje lov å springa innandørs.

• Mat og drikke skal ikkje inn i heimehuset. Dette skal nytast anten ute, i eldhuset eller i låven.

• Det er lærarane/føresette si plikt å informera gruppa før dei kjem til garden om desse reglane. Lærarane/føresatte skal òg vera til stade rundt om på garden under besøket slik at flest muleg kan få eit fagleg utbytte og ei kjekk oppleving av museumsgarden.

Kjøring med hest

• Det skal alltid vera minst ein vaksen person med i kjerra, denne skal sitja bak ved grinda.

• Hesten skal ikkje begynna å gå før grinda er forsvarleg lukka.

• Barna har ikkje lov å klatra over grinda på vogna.

Leik i høyet

• Det skal alltid vera minst ein vaksen person i høyet. Vedkomande skal passa på at barna blant anna ikkje hoppar på kvarandre.

• Det er ikkje lov å dra høyet ut frå høyrommet.

• Det er ikkje lov å ta salto i høyet.

Vis respekt for dyra

• Det skal alltid vera med minst ein vaksen person når barna er saman med dei større husdyra.

• Alle dyra kan klappast og kjælast med, men vis respekt for dyra dersom dei trekk seg unna. Ver rolege både i rørsler og lydar. Gå heller ikkje inn i innhegningane til nokon av dyra.

• Hesten kan sparka, pass derfor på at barna ikkje står bak hesten. Hesten kan òg bita.

• Det er kun lov å mata dyra dersom ein har gjort avtale med bonde eller formidlar om dette på førehand.

Ver oppmerksam ved sjøen

Vistnestunet er ein sjøgård, det vil seia at han ligg kun nokon hundre meter frå sjøen. Lærarane/føresette må passa på å gjera barna oppmerksame på at dei må vera forsiktige når dei ferdast i sjøkanten. Barna får kun lov å opphalda seg ved sjøen dersom det er minst ein vaksen til stade.

Rett påkledning

Det er viktig at barna kler seg etter vêret, og at dei har på seg skikkelig skotøy. Støvlar er alltid bra når ein skal i skogen, ned til sjøen eller ut i åkeren, regntøy er òg ofte svært nyttig.

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE

Til læreren:

Besøk med formidling

Klokken 9.00 – 14.00, tirsdag til fredag tilbyr vi GRATIS formidlingsopplegg for grunnskolen, med flere spennende tema. Videregående skoler, SFO og barnehager koster kr.  20,- pr elev. Ledsagere går gratis. Bestill i god tid.

Våre formidlere tar seg av opplegget men trenger lærerne som støttespillere. På publikumsverkstedet ønsker vi at dere er med og hjelper elevene. Studer også våre foreslåtte aktiviteter knyttet til formidlingen. Er det spesielle behov gi gjerne beskjed på forhånd.  Formidling kan også kombineres med besøk på egenhånd i utstilingen.

På egenhånd

Klokken 11.00 – 16.00, tirsdag til fredag kan klasser besøke oss på egenhånd.  Læreren er da ansvarlig for klassens opplegg. Vi anbefaler læreren å bli kjent med utstillingen på forhånd. Vitenfabrikkens utstillinger LINK

Ansvar

Læreren er hovedansvarlig for klassen under hele besøket. Vi ber dere følge med elevene i utstillingen og kafeen.  Ta gjerne med foreldre – de vil også komme inn gratis.

Klasselunsj

Egen matpakke kan nytes i kafé Hjerneføde viss det er ledig plass. Viss det er mange besøkende på Vitenfabrikken, vil vi gi dere et alternativt rom å nyte maten i. Dere kan også kjøpe ny, sunn og fristende skolemeny  fra vår egen kafé Hjerneføde. (LINK i Kafe Hjerneføde ). Lunsj må bestilles minst en uke på forhånd.

Lærerkurs

Bli kjent med utstillingene og formidlingstilbudene gjennom våre GRATIS lærerkurs. Varighet: 2-3 timer. Ta kontakt for å bestille en presentasjon for din skole.

 

Bestilling

Besøk kan bestilles på e-postadresse (sandnes@jaermuseet.no) LINK eller på telefon 51 97 24 50. Vi trenger informasjon om:

·         ønsket opplegg

·         ønsket dato (ha gjerne flere alternativer)

·         ankomst og avreisetidspunkt

·         Kontaktperson med navn og e-postadresse

·         antall elever og voksne

·         ønsket servering