Smittevern på Vitengarden

Alle museum og vitensentre er frå og med lørdag 25. september opne som normalt, dette gjeld og Vitengarden. Det vil seie ein treng ikkje bestille billett i forkant av vanleg besøk og det er god plass.

Me er opptekne av at alle våre gjester og tilsette skal føle seg trygge hjå oss. Det vil difor enda vera antibac-stasjonar tilgjengelege, overflater og berøringspunkt vert reingjort regelmessig og me oppmodar alle om å halde seg heime om ein er sjuk. Nokre av våre tilsette vil enda gå med munnbind, dette for eigen tryggleik..

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon 47776020 / post@jaermuseet.no