Bier, deriblant humler, er dei mest effektive pollinerande insekta me har. Men vår påvirking av naturen er i ferd med å utrydda fleire av dei. La elevane bli kjent med og bevisst på dei viktige humlene.

Kort om opplegget:

  • Bli kjent med nokre av våre vanlegaste humler
  • Kva kjenneteikner humlene?
  • Kor lever dei, og kva lever dei av?
  • Humleåret
  • Snekra humlekasse og innreda med bol

Kompetansemål:

Mangfold i naturen (naturfag):

  • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
  • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Varigheit: 

1,5 timar

Pris:

10 kr pr elev

Kan bestillast: 

Veke 10 – 14

 

Send førespurnad