Her på Jæren produserast det kvar dag enorme mengder søppel og skit, kva skal me gjera med dette? Søppel og skit rotnar i naturen og slepp ut gassar, rotnar dette anaerobt blir det laga andre gassar som me kan nytta til td bilkøyring.

Kort om opplegget:

  • Kva er biogass og kvifor skal me laga det?
  • Bli kjent med Superbakterien i biogassfabrikken
  • Me gjer forsøk i laboratoriet
  • Alle elevane får prøva å kjøra ein biogasstraktor

Kompetansemål:

Forskerspiren

  • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem

Fenomener og stoffer

  • …diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Varigheit: 

1,5 time pr 15 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris:

Gratis

Send førespurnad