Det er mange ulike faktorar som har vore med på å forma både byggeskikken og arkitekturen gjennom tidene. Bygningshistoria på Jæren kan ikkje visa til pragande og monumentale bygningar, men særpreget finn ein.

Kort om opplegget:

  • Regionale byggetradisjonar
  • Jærhuset
  • Lafting
  • Sosiale- og økonomiske endringar
  • Kulturlandskapet
  • Me laftar eit hus

Kompetansemål:

Arkitektur(kunst og handverk)

  • forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon
  • bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer

Varigheit: 

ca 2 timar, kan utvidas ved større grupper

Kan bestillast: 

Veke 3 – 50

Send førespurnad