20200921 Nytt bygg Foto (7) Victoria Bergort Byggelaget