Jærmuseet søkjer avløysar

På Vitengarden er det ledig stilling som avløysar. Stillinga er 50%, i eit to års engasjement.

Arbeidsoppgåver:

  • Stedling av dyra på garden (hester, høns, gjess, griser, kyr og sauer)
  • Generelt gardsarbeid
  • Vedlikehald av uteområdet
  • Vedlikehald og drift av bygg

Arbeidet vil hovudsakleg vera på Vitengarden, men og litt på dei andre 12 anlegga til Jærmuseet.

Må ha førarkort klasse B.

Må kunne kommunisere på norsk, munnleg og skriftleg.

Me kan tilby:

  • Ein variert arbeidsdag med oppgåver både ute og inne i eit triveleg miljø
  • Lønn etter avtale
  • Arbeidstid etter avtale
  • Tilsetting snarast eller etter avtale

Send søknad med CV til ledigstilling@jaermuseet.no

Søknadsfrist 8. mars 2019

For meir informasjon eller spørsmål kontakt avdelingsdirektør Helene Østby Larsen, telefon 45254817