Er du ein person som likar å ha ein variert arbeidsdag med mange ulike praktiske oppgåver?

Jærmuseet søkjer reinhaldar til Vitengarden, Nærbø. Stillinga er 70%, og er eit vikariat.

 

Arbeidsoppgåver:

– reinhald generelt i utstillingane

– reinhald i administrasjonen og vitensenteret

– reinhald av huset på garden og toalett på Audamotland

 

Arbeidet er både med og utan maskin og kan til tider vera fysisk krevande.

Arbeidet vil i hovudsak vera på Vitengarden, Nærbø.

 

Kvalifikasjonar/eigenskapar:

Erfaring frå reinhald kan vera ein fordel

Må ha førarkort klasse B

Beherske norsk muntleg og skriftleg

Kunne arbeida sjølvstendig

 

Me kan tilby ein variert arbeidsdag med oppgåver både ute og inne i eit triveleg miljø.

Arbeidstid etter avtale, i hovudsak på dagtid

Lønn etter avtale

Tilsetting snarast eller etter avtale

 

Send søknad til ledigstilling@jaermuseet.no

Søknadsfrist 24. november 2019

 

For meir informasjon eller spørsmål kontakt avdelingsdirektør Helene Østby Larsen tlf: 45254817