Nytt barnehage- og skuleår. Velkommen til Vitengarden!

Me er klare for å ta imot bestillingar frå skular og barnehagar for skuleåret 2023/2024!

Sjå vårt tilbod her: https://www.jaermuseet.no/vitengarden/skule-barnehage/

og send førespurnad: https://www.jaermuseet.no/vitengarden/bestillingsskjema-for-skular-og-barnehagar/

 

Det er gratis for grunnskulen å besøka Vitengarden. For barnehage og vidaregåande skular, koster det kr. 30 per person.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noko du lurer på.

Send førespurnad