Barnehage og skule – sjå her!

Vitengarden er klar for å ta imot barnhage- og skulegrupper til nokre av våre undervisningsopplegg. Sjå liste under.

 

For å ivareta smittevernet blandar vi ikkje barn frå ulike barnehager og skuler, og ønskjer at gruppene held avstand til kvarandre når dei ikkje har opplegg med oss. Vi forholder oss til smittevernrettleiarane og har gode reinhaldsrutinar, separate toalett for dei ulike gruppene og god plass ute.

Opplegga er godkjent av kommuneoverlegen.

 

Utstillinga inne og kafeen er førebels ikkje open.

 

Barnehage:

 • Den gamle garden og dyra
 • Me ser på lamma
 • Livet i vatnet
 • Småkryp og insekt
 • Rakettverkstad
 • Kvardagskjemi
 • Regnbogekjemi

 

1.-4.trinn:

 • Lam og lemming
 • Hanaberget og bunkersane
 • Livet i skog og vatn
 • Slåttonna
 • Våronn i hagen
 • Vårflora og -fauna
 • Lag di eiga såpe
 • Lag din eigen leppepomade
 • Flyverkstad
 • Rakettverkstad

 

5.-7.trinn:

 • Lag deg ei lysdiodelykt
 • Humlene våre
 • Lag din eigen leppepomade
 • Inni er me like
 • Orientering
 • Rakettverkstad
 • Livet i skog og vatn

 

8.-10.trinn:

 • Vasskvalitet
 • Auga vårt
 • Det er ikkje bare dri
 • Inni er me like
 • verdskrig

 

Fyll ut skjema for bestilling av opplegg. https://www.jaermuseet.no/vitengarden/bestillingsskjema-for-skular-og-barnehagar/

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.