14. juni 12-17

Bli kjent med biene og og arbeidet til ein birøktar. Korleis ser ei bikube ut? Kva gjer arbeidarane, dronane og dronninga på ein arbeidsdag? Gjennom dagen vert det muligheit til å ta på biedrakter og besøka bikubene på Vitengarden. Meld deg på turen i resepsjonen. Her kan både store og små vera med. Er det mykje regn, utgår denne aktiviteten.

Elles på aktivitetsdagen kan du vera med å slynga honning og laga eit insektshotel. Fleire produsentar vil vera til stades, både med sal av gode honningprodukt og med råd og fakta om biene og honningproduksjon i Rogaland.

Dagen vert arrangert i samarbeid med Jæren birøktarlag. Vitengarden er open kl. 12 – 17, med bieaktivitetar frå kl. 12.30.

Kafeen serverer heimalaga suppe med rundstykker, påsmurt, kaker, pølser og mykje anna godt!

Velkommen til gards!