Aktivitetsdag: Bier

14. juni

Bli kjent med biene og og arbeidet til ein birøktar. Korleis ser ei bikube ut? Kva gjer arbeidarane, dronane og dronninga på ein arbeidsdag? Gjennom dagen vert det muligheit til å ta på biedrakter og besøka bikubene på Vitengarden. Meld deg på turen i resepsjonen. Her kan både store og små vera med. Er det mykje regn, utgår denne aktiviteten.

Elles på aktivitetsdagen kan du vera med å slynga honning og laga eit insektshotel. Fleire produsentar vil vera til stades, både med sal av gode honningprodukt og med råd og fakta om biene og honningproduksjon i Rogaland.

Dagen vert arrangert i samarbeid med Jæren birøktarlag. Vitengarden er open kl. 12 – 17, med bieaktivitetar frå kl. 12.30.

Kafeen serverer heimalaga suppe med rundstykker, påsmurt, kaker, pølser og mykje anna godt!

Velkommen til gards!