Utstillingen Art Avatar med den internasjonalt anerkjente kunstneren Pia Myrvold åpnet på Vitenfabrikken 27. april.

ART AVATAR er en interaktiv utstilling hvor besøkende tas med inn i grenselandet mellom skulptur, maleri og virtuell virkelighet (VR). Utstillingen åpnet første gang i Centre Pompidou i Paris høsten 2014, og hadde mer enn 8000 besøkende i løpet av de tre månedene utstillingen var åpen.

Idèen om skulpturer og malerier som animerte former har vekket oppsikt, og Pia MYrvoLDS verker har siden blitt invitert – og vist – i viktige gallerier og museer verden rundt: Beijing, Shanghai, New York, Los Angeles, Miamo, Toronto, Quatar, Berlin og Venezia. Og nå er tiden kommet for Vitenfabrikken i Sandnes!

ART AVATAR i Paris hadde gleden av å ha Vitenfabrikken som medprodusent, og nå skal Vitenfabrikken i samarbeid med Pia MyrvoLD endelig få anledning til å presentere en svært spennende, interakiv utstilling hvor publikum kan være med å eksperimentere med form, bevegelse og lek.

Dette er en ny form for formidling i kunstverdenen, og et av spesialfeltene som Pia MyrvoLD har vært med å utvikle – hun refereres ofte til som en pioneer på dette feltet. Det var også denne tenkningen som vekket interessen hos New York Times, som da ba henne holde et foredrag og en presentasjon på konferansen «Art for Tomorrow» som ble arrangert i Doha, Qatar, i 2016.

Det er både interessant og viktig å forstå mer av potensialet som ligger i ny teknologi, virtuell virkelighet (VR), augmentet virkelighet (AR), og hvordan koding og programvareutvikling kan skape nye og spennende opplevelser. Utstillingen viser også hvordan den virtuelle virkeligheten vil bli en mye viktigere del av våre liv, enten det er på jobb, fritid, sport, kunst eller sosialisering.

Pia MyrvoLD inviterer publikum på Vitenfabrikken til å leke og utforske samtidig som de opplever flere av hennes hovedverk fra de siste ti årene – som faktisk vises for første gang i denne delen av landet.

Art Avatar vises på Vitenfabrikken ut juli 2017, og står i nyrenoverte lokaler i tredje etasje. Den glir rett inn i Vitenfabrikken sitt mål om å formidle kunst, teknologi og vitenskap der barn og unge er hovedmålgruppen.

Det er gitt økonomisk støtte til utstillingen av Sandnes Sparebank.

 

Kontaktpersoner:

Jærmuseet, Vitenfabrikken        Markedssjef Elin Ravndal Bell     908 03 864 / erb@jaermuseet.no

Pia MyrvoLD                                  Pia Myrvold                                     +33 607 968 552/ piamyrvold@hotmail.com