Lommeparken

Et grønt pustehull i byen som alltid er åpen!

Vi inviterer besøkende, naboer og forbipasserende til å slappe av, møtes, hvile, leke, lukte og smake.  Mange byer jobber for å bli grønnere, og vi vil gjerne bidra til at Sandnes blir en grønnere by.  Det er minst 3 gode grunner til å lage slike grønne små pustehull i byen.  De skaper økt trivsel og velvære for menneskene som oppholder seg der, og de legger til rette for økt biologisk mangfold.  I tillegg til dette bidrar de til å ta opp og forsinke overflødig vann ved store nedbørsmengder. Klimaet er i forandring, og grønne områder kan brukes til å kle på byen til framtidens vær.

Lommeparken ble etablert i 2015, og har blitt flittig brukt av vanlig besøkende, men også skoleklasser og barnehager har brukt parken.  Den har blitt brukt som spiseplass, en plass å smake på forskjellige grønne vekster, og en møteplass. Vi har puter som vi legger ut i godt vær så folk kan slå seg ned og slappe av.  De fleste plantene har overlevd i mange år, men vi planter nye, vakre blomster hvert år.  Velkommen til vår lille grønn oase midt i Sandnes!