Kodeknekkeren 2021 – info og oppgaver

Foto: Torbjørn Eggebø

Klokken 12.00 fredag 15. januar 2021 ble oppgavene til del 1 av Kodeknekkeren publisert. Kodeknekkeren er en matematikk-konkurranse for elever i videregående skole. Det er 7. året Kodeknekkeren blir arrangert.

De som har svart riktig, eller som har flest riktige svar innen innleveringsfristen som er kl. 23.59 fredag 19. februar, blir invitert til Vitenfabrikken fredag 19. mars for å løse del 2.

Oppgaver til Kodeknekkeren 2021

Oppgaver til Kodeknekkeren 2021

Send inn svar her.

Konkurranseregler: 

Konkurransen er for klasser i den videregående skole i Rogaland. Vi definerer klasse som en klasse/gruppe med timeplanfestet undervisning. Er det spørsmål om hvem som kan delta i konkurransen, så ta kontakt med marta.vassbo@jaermuseet.no Hver klasse kan levere et samlet svar på oppgavene. Svarene sendes inn til en lukket adresse på Vitenfabrikken. Kontaktlærer eller faglærer sender inn svaret for sin klasse.

Den eller de klassene som har løst alle oppgavene riktig eller en eller de klassene som har flest riktige svar i del 1, blir invitert til Vitenfabrikken fredag 19. mars i vår matematikkuke for å løse del 2 av oppgaven.

Klassen må på forhånd peke ut fire representanter som skal løse del 2 av oppgaven for klassen. Den klassen som først leverer svar på denne oppgaven, får lov til først å prøve sin koderekke på safen. Lykkes de, er de vinneren og får de 20.000 kronene som ligger i safen. Skulle dde ikke lykkes, er det representantene for neste klasse som får prøve seg.

Oppgavene blir i 2021 laget av Roger Antonsen, førsteamanuensis i informatikk ved Universitet i Oslo. Roger vil være til stede fredag 19. mars – enten fysisk eller digitalt – og har blitt inspirert av tidligere oppgaver, som ble laget av professor i matematikkdidaktikk Mike Naylor.

Tidligere vinnere er elever fra Tryggheim vgs, Vardafjell vgs, Kongsgård vgs, St. Olav vgs og Sandnes vgs.