Kodeknekkeren 2020 – info og oppgaver

Kodeknekkeren er en matematikk-konkurranse som Vitenfabrikken arrangerer årlig for elever i den videregående skole.

Klokken 13.00 den 13. januar ble oppgavene til del 1 av Kodeknekkeren publisert.

 

OppgaveneHer finner du oppgavene for 2020.

Svarskjerma: Lever inn svar her. 

 

De som har svart riktig, eller som har flest riktige svar innen innleveringsfristen som er kl. 00.00 fredag 21. februar, blir invitert til Vitenfabrikken fredag 13. mars for å løse del 2.

 

Konkurranseregler:

Matematikk -konkurransen er for klasser i den videregående skolen i Rogaland. Vi definerer klasse som en klasse/gruppe med timeplanfestet undervisning. Er det spørsmål om hvem som kan delta i konkurransen, så ta kontakt med marta.vassbo@jaermuseet.no Hver klasse kan levere et samlet svar på oppgavene. Svarene sendes inn til en lukket adresse på Vitenfabrikken. Kontaktlærer eller faglærer sender inn svaret for sin klasse.

Den eller de klassene som har løst alle oppgavene riktig eller en eller de klassene som har flest riktige svar i del 1, blir invitert til Vitenfabrikken fredag 13. mars i vår matematikkuke for å løse del 2 av oppgaven.

Klassen må på forhånd peke ut fire representanter som skal løse del 2 av oppgaven for klassen. Den klassen som først leverer svar på denne oppgaven, får lov til først å prøve sin koderekke på safen. Lykkes de, er de vinneren og får de 20.000 kronene som ligger i safen. Skulle de ikke lykkes, er det representantene for neste klasse som får prøve seg.

Oppgavene blir også i 2020 laget av professor i matematikkdidaktikk Mike Naylor. Han vil også være til stede fredag 13. mars.

Her kan du lese om konkurransen i 2019 da Vardefjell VGS gikk av med seieren. Tidligere vinnere er elever fra Tryggheim vgs, Kongsgård vgs, St. Olav vgs og Sandnes vgs.