Samarbeids Aberdeen

Representanter fra Aberdeen Science Centre og Vitenfabrikken samlet i Aberdeen. Fra venstre Eilaine Holland, Bryan Snelling, John Arne Frafjord, Steph McCann og Oddvar Moss.