Vi hos Øglend (4.-5. trinn)

Året er 1959 og firmaet Jonas Øglænd skal ta med alle de ansatte på bedriftstur med båt til Jørpeland. Bare et par av de ansatte er igjen på bygget, for å holde hjulene i gang. Men det har oppstått et problem og de ber derfor elever ved ……….. skole om hjelp. Kan elevene trå til med en hjelpende hånd i et par timer? Klassen kan møte ved hovedinngangen til Vitenfabrikken og vil der bli fulgt opp til bedriften Jonas Øglænds lokaler hvor de stempler inn.   

Kort om opplegget

Formidlingsopplegget varer i 1 ½ time. Klassen får bli med tilbake i tid: og gjennom rollespill, fortellinger og tverrfaglige aktiviteter får elevene ta del i det yrende livet til bedriften Jonas Øglænd. Bedriften har vært sentral i Sandnes by sin identitet både som arbeidsplass og gjennom sine merkevarer som  DBS, Tempo og Cubus. Opplegget er utviklet med utgangspunkt i Kjerneelementene for historie.

 

Forarbeid

Det er fint om man i klassen kan snakke litt om Øglænd før besøket.

  • Kjenner elevene noen som har arbeidet hos Øglænd?
  • Har de hørt om Ø-klær, Tempo eller DBS og at disse produktene ble laget på Sandnes?
  • Lese Ajax-historien; «Sånn blir en sykkel te»

Etterarbeid

Nå har klassen vært med på å «jobbe på en fabrikk på 50 tallet». Hvordan tror dere det er å jobbe på en fabrikk i dag, i Sandnes, i Norge eller andre steder i verden.

Bedriften Jonas Øglænd var kanskje den største kvinnearbeidsplassen i regionen på 50-tallet. De fleste arbeidet i tekstilavdelingen, noen ganske få på sykkelfabrikken. En stor andel av kvinnene var unge og de arbeidet gjerne 3 – 4 år før de giftet seg. Alt dette endret seg på slutten av 1970-årene og fremover.

Når klassen er på besøk i «bedriften» får kun jentene tilbud om å ha skaut, som en liten markering av at det var store kjønnsforskjeller i arbeidslivet på 50-tallet.

Fint om klassen får mulighet til prate litt om endringer i kjønnsroller i arbeidslivet før og nå.

Klasse/trinn:  4. og 5. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 90 min

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget.

Send forespørsel