Usynlig kjemi – 8.-10.

Kjemiske reaksjoner er ofte usynlige, men kan vi se og kjenne resultatene av dem? Har kjemiske blandinger noe med energi å gjøre?

Kort om opplegget

  • Elevene undersøker utvalgte stoffers reaksjoner når de blir blandet og vi oppsummerer sammen stoffenes egenskaper.

Kompetansemål

Kjerneelementer – Naturfag – Teknologi

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv. Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

 

Klasse/trinn:  8. – 10. klasse

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time

Praktiske opplysninger:

  • Elevene jobber i grupper på 2 elever
  • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

 

Forarbeid

Elevene kan jobbe med det periodiske systemet og forskjellen på grunnstoffer og kjemiske blandinger.

 

Etterarbeid

Vitenfabrikken anbefaler at forsøkene på Vitenfabrikken blir til en naturfagsrapport i naturfag.

Send forespørsel