Skaperverksted: Introduksjon til robotsymaskiner(u-skole)

  • Hvordan kan man lage sine egne broderte design?
  • Hvordan fungerer en digital broderisymaskin?
  • Hvilke muligheter og begrensninger er det å gå fra egen tegning til et brodert design?

Kort om opplegget

Elevene introduseres til programvare til å lage egne broderte strektegnings-broderier på Makerspace Vitenfabrikkens digitale broderisymaskiner. 

I et av programmene kodes designet med blokk-programmering og i det andre digitaliseres strektegninger, som

 enten kan være håndtegnet på forhånd eller tegnet digitalt. Elevene velger selv hvilket av designene som skal broderes.

Ta selv med stoff, da gir vi broderitråd og stabiliserings-materiale.

Kompetansemål

Opplegget anbefales til Kunst og håndverk, elevbedrifter og valgfagene: Design og redesign, Design og teknologi, Utvikling av produkter og tjenester.

Kjerneelementer for Kunst og håndverk:

Håndverksferdigheter

Kjerneelementet håndverksferdigheter innebærer at elevene skal utvikle håndlag, praktiske ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike redskaper og materialer. Elevene skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid. De skal bruke harde, plastiske og myke materialer og digitale verktøy på en etisk, miljøbevisst og trygg måte gjennom hele skoleløpet.

Kunst- og designprosesser

Forarbeid/etterarbeid

Ta kontakt for veiledning på for- og etterarbeid på hm[at]jaermuseet.no

Når elevene har gjennomført dette opplegget kan lærer – om det er ønsket –  bestille «Klasse-dropin» på Makerspace Vitenfabrikken.

Klasse/trinn: 8.-10. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50.

Pris:

Gratis inngang og undervisning.

Materiale etter forbruk

Varighet: 3 timer 

Praktiske opplysninger:

  • Maksimum 30 elever
  • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel