Matematikk, 3D-modellering og 3D-printing (U-trinn)

3D-modellering med gratisprogrammet BlocksCAD.

NB!

Skoleåret 2021/2022: For klasser/grupper over 15 deltakere  vil dette undervisningsopplegget bare være tilgjengelig på fredager kl. 8.00-11.30 pga. begrenset kapasitet på lokaler.

 

 

Matematikk, 3D-modellering og 3D-printing

Hvordan fungerer en 3D-printer? Hva har matematikk å gjøre med 3D-printing? Hva skal man tenke på når man skal lage modeller til 3D-printing? Hvordan kan man lage parametriske 3D-modeller med blokk-programmering?

Kort om opplegget

 • Eleven lærer grunnleggende ferdigheter i å bruke 3D-modellerings-programmet BlocksCAD
 • Elevene lære prosessen fra 3D-modellering av virtuelle modeller til å få modellene ut i virkeligheten med Vitenfabrikkens 3D-printere.
 • 3d-printerne vil kunne printe modellene dagen ut.
 • Litt etter hvert får elevene nye utfordringer og til sist får de lov til å programmere fritt med BlocksCAD.

Kompetansemål

Kjerneelementer – Matematikk – Modellering og anvendingar

Ein modell i matematikk er ei beskriving av verkelegheita i matematisk språk. Elevane skal ha innsikt i korleis modellar i matematikk blir brukte for å beskrive dagleglivet, arbeidslivet og samfunnet elles. Modellering i matematikk handlar om å lage slike modellar. Det handlar òg om å kritisk vurdere om modellane er gyldige, og kva avgrensingar dei har, vurdere modellane i lys av dei opphavlege situasjonane og vurdere om dei kan brukast i andre situasjonar. Anvendingar i matematikk handlar om at elevane skal få innsikt i korleis dei skal bruke matematikk i ulike situasjonar, både i og utanfor faget.

Kjerneelementer – Naturfag – Teknologi

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv. Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

Valgfag i programmering
  • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
  • utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter
Valgfag Teknologi i praksis
  • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design

 

Forarbeid/etterarbeid

Som forarbeid anbefaler vi at elevene har undersøkt hva 3D-printing kan brukes til innen ulike fagområder som medisin, bygg, mekanisk etc.

Etterarbeid kan være å 3D-modellere med mer avanserte blokker i BlocksCAD. BlocksCAD er nettbasert og er gratis.

Klasse/trinn: 8.-10. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50 Det anbefales å bestille opplegget om formiddagen (fra kl. 8.00), da vil 3D-printene kunne printe modellene ferdige i løpet av ettermiddagen.

Pris: Gratis

Varighet: 2.5-3 timer 

Praktiske opplysninger:

 • Maksimum 30 elever
 • Elevene jobber i grupper på 2.
 • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel