Lærerkurs – Koding med Scratch

Er du lærer og har lyst på å gi elevene kreative muligheter til å skape på en datamaskin? Ønsker du en introduksjon til koding for å komme i gang med å bruke det i din undervisning?

Scratch er programmeringsspråket som alle begynnere i programmering bør starte med. Lærerkurset er en introduksjon til å integrere koding med Scratch i undervisningen innen flere av skolens fagfelt som norsk, engelsk, naturfag, matematikk, RLE, samt ikke minst det tverrfaglige: teknologi og design

Lærerkurset krever ingen forkunnskaper om programmering, bare vanlig kjennskap til bruk av en datamaskin.

Kurset er tilrettelagt slik deltakerne får god tid til selv å få prøve seg på Scratch, litt teori, didaktiske diskusjoner, ideer til undervisningsopplegg og presentasjon av gratis læringsressurser til bruk i undervisningen.

Lærerkurset er for lærere, som underviser 1.-10. trinn. Lærerstudenter er også velkommen.

Lærerkurset kan bestilles av skoler, biblioteker etc.

Maks. 15 deltakere. Ta gjerne med datamaskin selv eller lån en på Vitenfabrikken.

Pris: Spør etter prisen.

Ved bestilling av lærerkurset eller spørsmål ta kontakt med Hanne Madsen på hm@jaermuseet.no

Send forespørsel