Lærerkurs: Bruk av vinylkutter 1

En vinylkutteren kan brukes til mye annet materiale enn vinyl - papir, plast, slakter-papir mm.

Kurset er en introduksjon til vinylkutter. Kurset er tilrettelagt slik deltakerne får god tid til selv å få prøve seg på en av våre vinylkuttere, blir kjent med programvaren, litt teori og didaktiske diskusjoner, ideer til undervisningsopplegg og presentasjon av gratis læringsressurser til bruk i undervisningen.

Til deltakere/skoler på kurset låner Vitenfabrikken ut to vinylkuttere med to medfølgende datamaskiner med all nødvendig programvare installert. Programvaren til vinylkutteren er gratis.

Lærerkurset krever ingen forkunnskaper om vinylkutting og tegneprogrammer, men kjennskap til vanlig bruk av datamaskin er en fordel.

Lærerkurset er for lærere, som underviser 5.-13. trinn, dvs. inklusiv lærere på videregående skole. Lærerstudenter er også velkommen.

Lærerkurset kan bestilles av skoler.

Maks. 15 deltakere. Ta gjerne med datamaskin selv eller lån en på Vitenfabrikken. .

Lærerkurset er for lærere, som underviser 1.-13. trinn. Lærerstudenter er også velkommen.

Lærerkurset kan bestilles av skoler mm.

Maks. 15 deltakere. Ta gjerne med datamaskin selv eller lån en på Vitenfabrikken.

Pris: Spør etter prisen.

Ved bestilling av lærerkurset eller spørsmål ta kontakt med Hanne Madsen på hm@jaermuseet.no

 

Vitenfabrikken tilbyr 17 andre lærerkurs innen skaperverksted.

 

Send forespørsel