Introduksjon til micro:bit

Hva er en micro:bit? Hva er en mikrokontroller? Hva er blokk-programmering? Kan alle lære å kode selvom de ikke kan det fra før? (Svaret på det siste er: JA!)

 

 

Kort om opplegget

 • Dette er et undervisningsopplegg med HØY elevaktivitet!
 • I den første delen av opplegget vil vi gå gjennom hvordan man programmerer en micro:bit.
 • Litt etter hvert får elevene nye utfordringer og til sist får de lov til å programmere micro:bit fritt

Kompetansemål

 • Matematikk
  • tal og algebra
   • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design
 • Naturfag
  • Teknologi og design
   • beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser
 • Valgfag i programmering
  • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
  • utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter
 • Valgfag Teknologi i praksis
  • undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design

 

Forarbeid/etterarbeid

Det er bra om elevene har opprettet en micro:bit-bruker på: https://makecode.microbit.org/#

Det er også fint om de har blitt kjent/har lekt seg litt rundt på siden.

Vi anbefaler at lærere har deltatt på lærerkurset i micro:bit – da vil de kunne låne et klassesett med micro:bits (15 stk) med hjem etter undervisningen i ca. 14 dager.

Klasse/trinn: 8.-10. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time 

Praktiske opplysninger:

 • Elevene jobber i grupper på 2.
 • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel