Introduksjon til micro:bit

Hva er en micro:bit? Hva er en mikrokontroller? Hva er blokk-programmering? Kan alle lære å kode selvom de ikke kan det fra før? (Svaret på det siste er: JA!)

 

Kort om opplegget

  • Dette er et undervisningsopplegg med HØY elevaktivitet!
  • I den første delen av opplegget vil vi gå gjennom hvordan man programmerer en micro:bit.
  • Litt etter hvert får elevene nye utfordringer og til sist får de lov til å programmere micro:bit fritt

Kompetansemål

Programmering med micro:bit dekker kompetansemål innenfor matematikk, naturfag, kunst og håndtverk og valgfag som programmering, og teknologi og design. Ta kontakt så tilpasser vi opplegget til alder og erfaring.

Klasse/trinn: 5.-10. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1 time 

Praktiske opplysninger:

  • Elevene jobber i grupper på 2.
  • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel