24. januar 12.00 - 15.00
Vitenfabrikken, Storgata 28, Sandnes 250,-

Er du nysgjerrig på nye måter å skape objekter på? Interessert i å kombinere teknologi og kreativitet på en elevaktiv måte? Interessert i å bruke digital 3D-modellering i din undervisning?

Tinkercad er gratis programvare til 3D-modellering. Tinkercad anbefales som det første 3D-modelleringsprogram i opplæring. De 3D-modellene som tegnes på kurset kan forbli virtuelle eller de kan 3D-printes hvis det er tid til det.

På kurset vil andre gratis 3D-modelleringsprogrammer også kort bli presentert.

Tinkercad kan brukes tverrfaglig med læreplansmål i flere fag på skolen: matematikk, kunst og håndverk, norsk, naturfag, teknologi og design etc. Det avhenger av hva som tegnes.

Kurset er tilrettelagt slik deltakerne får god tid til selv å få prøve seg på Tinkercad, litt teori, didaktiske diskusjoner, ideer til undervisningsopplegg og presentasjon av gratis læringsressurser til bruk i undervisningen.

Lærerkurset krever ingen forkunnskaper om 3D-modellering, men kjennskap til vanlig bruk av datamaskin er en fordel.

Lærerkurset er mest for lærere, som underviser 4.-10. trinn. Lærerstudenter er også velkommen.

Lærerkurset er på onsdag 24. januar 2018 kl. 12.00-15.00 på Vitenfabrikken, men kan også bestilles av skoler. Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte deltakere.

Maks. 15 deltakere. Ta gjerne med datamaskin selv eller lån en på Vitenfabrikken. .

Pris: 250 kr pr. kursdeltaker.

Påmelding: vitenfabrikken@jaermuseet.no Påmeldingsfrist: En uke før kursstart.

Oppgi deltakernes navn, skole, telefonnummer og epost-adresse ved påmeldingen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Hanne Madsen på hm@jaermuseet.no