20221207_HAG_123

Besøk romskipet Delta og planetariet