Her får elevane prøva seg på ei aktivitetsløype i Sjøbruksmuseet med oppgåver og eksperiment knytt til naturfag på sjøen.

Trinn: 5.-9.trinn

Kompetansemål:

Forskerspiren (naturfag):

  • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Fenomener og stoffer (naturfag):

  • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Utforskaren (samfunnsfag):

  • gjennomføre og presentere undersøkingar som krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon frå tabellar og diagram

Varigheit:

1,5 time

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 43, 44 og 45 i 2018. Veke 11, 12 og 13 i 2019.

 

 

Foto: Ove Tennfjord

Send førespurnad