Smittevern på Torpedoverkstedet

Både gjester og tilsette skal kjenna seg trygge når dei er på Jærmuseet sine anlegg.

Nedanfor kan du lesa kva tiltak me har gjort for å ivareta dette.

Me følger til ei kvar tid FHI sine retningslinjer, og lokale retningslinjer frå dei ulike kommunane der musea våre ligg.

Kva kan du gjera for å sørge for eit trygt besøk for deg og for andre?
 • Registrer deg via QR-kode ved ankomst. Her skal alle registrera seg, utanom barnehage- og skular i grupper. Data vert oppbevart ti dagar etter besøk.
 • Husk meter-regelen og hald avstand
 • Vask/sprit hender
 • Vurder bruk av munnbind der det er vanskeleg å halde meteren
 • Bli heime om du er sjuk
Koss ivaretar me din tryggleik?
 • Tiltak for smittevern i tråd med FHI og kommunane sine retningslinjer er innført og vert oppdatert fortløpande
 • Hyppig reingjering av overflater og berøringspunkt
 • Antibac-stasjonar er sett ut fleire stader
 • Me oppmodar til kontaktlaus betaling
 • Me har tilrettelagt for 1-meters avstand
 • Nokre  installasjonar er stengt ned
 • Grupper må reservera plass på førehand
 • Begrensa kor mange gjester som kan vera inne på museet samstundes
Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon 47776020 / post@jaermuseet.no