Denne sommeren gjennomfører Rogaland Krigshistoriske Museum et forsøk med utvidede åpningstider. Mellom 25. juni og 18. august holder museet åpnet både tirsdag og onsdag i tillegg til søndager! Museet er åpent fra klokken 12:00 til 16:00.

At man finner et militærmuseum på Soma, langs Sandnesveien, er ingen tilfeldighet. Med sin sentrale beliggenhet og godt utbygde flyplass var Sola og Stavangerområdet et av tyskernes viktigste angrepsmål under invasjonen av Norge 9. april 1940. Det tyske angrepet mot flyplassen morgenen 9. april var en historisk hendelse i verdenssammenheng. De tyske fallskjermssoldatenes angrep på flyplassen har gått inn i verdenshistorien som det første angrepet hvor fallskjermstyrker er blitt sluppet direkte ned i ei kampsone.

Angrepet på flyplassen startet like før klokken åtte om morgenen. Seks tyske tomotors jagerfly av typen Messerschmitt Bf 110 kom inn over flyplassen. Nordmennene ønsket umiddelbart de tyske flyene velkommen med sine lette luftvernvåpen. Den norske ildgivningen hadde liten effekt på flyenes angrep. De tyske jagerflyene svarte de norske forsvarerne med bomber og mitraljøseild fra meget lav høyde.

Ikke lenge etter jagerflyenes inntreden dukket 11 nye fly opp på himmelen over flyplassen. Ved første passering slapp de tyske Junkers Ju 52 transportflyene ut beholdere med våpen og utstyr. Ved andre passering hoppet 12 fallskjermjegere ut fra hvert fly.

Ved fremrykkingen fra sitt landingssted i sørenden av flyplassen led de tyske styrkene stor tap, både i form av skadde og døde soldater. De tyske elitesoldatene fikk likevel raskt kontroll over situasjonen. Fra norsk side ble det forstått at videre motstand kun ville resultere i et bortkastet blodbad. Nordmennene fikk opprettet kontakt med de fremrykkende fallskjermjegerne. Like etter avtok den kraftige ildgivningen fra begge sider. Kampen om flyplassen var med dette over. Dette var starten på en meget hektisk formiddag for tyskerne på Sola.

Det tyske angrepet på Sola var nøye planlagt. Før kamphandlingene ved flyplassen i det heletatt tok til var en enorm luftbru etablert fra Tyskland. Kun minutter etter ildgivningens opphør startet transportfly å lande på flyplassen. Gjennom hele dagen fortsatte transportflyene å ankomme den nyerobrede flyplassen. Ved dagens slutt hadde nærmere 300 tyske fly landet på Sola. Flyene fløy inn alt utstyret og våpnene tyskerne trengte for å sikre seg kontroll over området. 9. april alene ble ca. 2000 mann og 7000 liter bensin fløyet inn fra Tyskland.

Erobringen gav tyske fly stasjonert på Sola kontroll over Skagerrak, Kattegat og østre del av Nordsjøen. Med dette kunne tyskerne begrense den britiske marines operasjoner, samt beskytte egne konvoier langs den åpne og utsatte Jærkysten. De tyske beslutningstakere var hele tiden klare over at suksess i felttoget i Sør-Norge i stor grad var avhengig av å holde Sola operativ for offensive flyoperasjoner. Fly stasjonert på Sola kunne benyttes i kampen mot nordmenn og deres allierte i hele Sør-Norge.

Ønsker du å lære mer om denne spennende historien, besøk Rogaland Krigshistoriske Museum! Museet gir sine besøkende et godt bilde av andre verdenskrig på Sola og i Rogalandsområdet gjennom sine mange gjenstander, diorama, modeller og bilder!