På Soma, i lokaler fra den nedlagte Somaleiren, finner du nå et interessant og spennende krigshistorisk museum.
Les mer