Tester Grødaland fra robotplen

På Grødaland skal vi i gang med et prosjekt som har fått navnet «Fra robotplen til blomstereng». I prosjektet så ønsker vi å formidle det som skjer i blomsterengen som en «dagbok» og ser for oss at vi får inn instagram-feed på en side på Grødaland som jeg har så vidt startet og lage til:

På Grødaland skal vi i gang med et prosjekt som har fått navnet «Fra robotplen til blomstereng». I prosjektet så ønsker vi å formidle det som skjer i blomsterengen som en «dagbok» og ser for oss at vi får inn instagram-feed på en side på Grødaland som jeg har så vidt startet og lage til:

På Grødaland skal vi i gang med et prosjekt som har fått navnet «Fra robotplen til blomstereng». I prosjektet så ønsker vi å formidle det som skjer i blomsterengen som en «dagbok» og ser for oss at vi får inn instagram-feed på en side på Grødaland som jeg har så vidt startet og lage til:

På Grødaland skal vi i gang med et prosjekt som har fått navnet «Fra robotplen til blomstereng». I prosjektet så ønsker vi å formidle det som skjer i blomsterengen som en «dagbok» og ser for oss at vi får inn instagram-feed på en side på Grødaland som jeg har så vidt startet og lage til:

På Grødaland skal vi i gang med et prosjekt som har fått navnet «Fra robotplen til blomstereng». I prosjektet så ønsker vi å formidle det som skjer i blomsterengen som en «dagbok» og ser for oss at vi får inn instagram-feed på en side på Grødaland som jeg har så vidt startet og lage til:

På Grødaland skal vi i gang med et prosjekt som har fått navnet «Fra robotplen til blomstereng». I prosjektet så ønsker vi å formidle det som skjer i blomsterengen som en «dagbok» og ser for oss at vi får inn instagram-feed på en side på Grødaland som jeg har så vidt startet og lage til:

Frøblandinga