fordjupingsmeisterskapen 2019, oej, garborgsenteret, Karoline Bjerkreim