t/sdcard/DCIM/100GOPRO/G0070190

garborgdagar, knudaheio, trette menn-marsjen