t/sdcard/DCIM/100GOPRO/G0030132

garborgdagar, knudaheio, trette menn-marsjen