GreveNorlandCut

1892, fotgraf Greve Norland, Stavanger, arne, hulda, tuften