Smittevern på Garborgsenteret

Det skal vera trygt både for gjester og tilsette å vera på musea. Nedanfor kan du lesa kva tiltak Jærmuseet har gjort for å sikra dette.

Jærmuseet følger til ei kvar tid FHI sine retningslinjer for smitteverntak, og dei gjeldande lokale retningslinjene i kommunane der musea våre er.

Korleis gjer du besøket trygt for deg og for andre?
 • Registrer deg via QR-kode når du kjem. Alle besøkande skal registrera seg. (Jærmuseet oppbevarer data ti dagar etter besøk.)
 • Hugs å halda minst éin meters avstand til andre.
 • Vask/sprit hender.
 • Bli heime dersom du er sjuk.
 • Vurder bruk av munnbind der det er vanskeleg å halda 1-meteren.
Korleis gjer Jærmuseet besøket trygt for deg?
 • Overflater og berøringspunkt vert reingjort regelmessig og ofte
 • Antibac-stasjonar er sett ut fleire stader på musea
 • Me oppfordrar gjestene å bruka kontaktlaus betaling
 • Me har tilrettelagt for 1-meters avstand
 • Eit par installasjonar er stengt ned
 • Grupper må reservera plass på førehand
 • Me avgrensar talet på gjester som kan vera inne på museet samstundes
Leiga lokale?

Du kan leiga lokala hjå oss, så lenge tal er innafor dei gjeldande retningslinjene. Ta kontakt for eit tilbod.

Besøk med barnehage/skular?

Me legg til rette besøket for barnehage og skule slik at de ikkje vil vera i kontakt med andre grupper. Me har òg moglegheit til å halda nokre undervisningsopplegg digitalt. Ta kontakt for kva me kan tilby.

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon 47776020 / post@jaermuseet.no