Kven var Arne og Hulda Garborg? Kva var dei kjende for, og kva har dei gjort for ettertida?

Kven var Arne og Hulda Garborg? Kva var dei kjende for, og kva har dei gjort for ettertida?

Kort om opplegget

  • Foredrag med omvising i utstillinga på Garborgsenteret.

Kompetansemål

Vidaregåande skule: Språk, litteratur og kultur (norsk)

  • Gjera greie for særtrekk ved eit utval norske talemålsvariantar og reflektera over forhold som kan påverka utviklinga av talemål
  • Gjera greie for norsk språkdebatt og språkpolitikk frå år 1900 til i dag

Klasse/trinn: Vidaregåande skule

Tidsrom: Heile året

Varigheit: 60 minutt

Pris: 325 kr/t + 30 kr per elev

Send førespurnad