Jærmuseet stengt inntil vidare.

Mange av medarbeidarane våre er dessverre permitterte.

På grunn av koronasituasjonen må Jærmuseet dessverre stenga alle anlegga våre for publikum inntil vidare.

 

Me er leie for at dette  inneber at mange av medarbeidarane våre er heilt eller delvis permitterte.

Har du spørsmål, eller ønskjer kontakt med nokon av dei tilsette, kan du framleis ringa eller senda epost.

Sidan arbeidstida deira er begrensa, kan det ta noko tid før du får svar.

Du kan når som helst kontakta direktør, avdelingsleiarar eller andre i leiargruppa.

Dei fleste som arbeider med samlingane våre er og tilgjengelege på telefon og epost.

 

Museet vil halda publikum orientert om utviklinga.

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til direktør Målfrid Snørteland, telefon 91390361 / e-post: msn@jaermuseet.no