Pelle Kahn

pelle kahn, naturpartiet, høgt og fritt, barnas ordførar, ørjan zazzera johansen