Garborgsenteret er ein del av Jærmuseet, som er regionmuseum for kommunane Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, og regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Garborgsenteret er eit humanistisk vitensenter som formidlar Arne og Hulda Garborg sin litteratur, tankar og visjonar. Senteret legg vekt på å inspirera publikum generelt og barn/unge spesielt til samfunnsengasjement, til å lesa og til å skapa.

Pedagog

NASJONALT GARBORGSENTER

100 % stilling f.o.m. 1. august 2018

Har du erfaring frå undervisning på ungdomstrinnet eller vidaregåande skule? Trivst du i ein undervisningssituasjon med barn i alle aldrar? Liker du å leika? Har du godt humør, og klarer å ta ting på sparket? Har du god greie på språk, litteratur, historie og samfunnsfag? Er du i tillegg poteta som kan brukast til alt? Ja, då kan du vera den me ser etter.

Me søkjer ein pedagog med eit vinnande vesen. Om du er kreativ og nytenkande, og samstundes målretta og strukturert, blir me glade. Synst du Arne og Hulda Garborg si verksemd og samfunnsengasjement er spennande, blir me endå gladare.

Høgare utdanning må du ha, helst lektorkompetanse eller mastergrad i nordisk, gjerne med historie eller samfunnsvitskap i fagkrinsen. På Garborgsenteret er det nødvendig med gode språkkunnskapar og ei stødig skriftleg språkføring. Du må beherska særleg nynorsk, men òg bokmål og engelsk.

Me blir heller ikkje leie oss om du sit på det som for andre er store mengder nyttig og unyttig informasjon. Talent innan praktiske fag som drama, dans, musikk og teknikk er ein god bonuskvalitet.

         Arbeidsoppgåver:

 • Formidling til grupper frå barnehage/grunnskule/vidaregåande skule/universitet/lærarar
 • Utarbeida nye undervisningsopplegg innan språk, litteratur, historie og samfunnsfag, knytt til  Arne og Hulda Garborgs interessefelt
 • Kontakt med skule/barnehage og Den kulturelle skulesekken (DKS)
 • Vera med å utvikla nye utstillingar
 • Drift og vedlikehald av utstillingar
 • Vertskap på arrangement
 • Steppa inn der det trengst og ta ei utfordring når ho kjem

  Me kan tilby:
 • Arbeidstad/kontorplass på Garborgsenteret, Bryne.
 • Løn etter avtale
 • Pensjonsavtale gjennom KLP
 • Kreativt arbeidsmiljøSend søknad med CV til garborg@jaermuseet.no

  Kontaktperson:
  Avdelingsdirektør Inger Undheim tlf: 97 53 25 29
  Søknadsfrist: 2. april 2018

  Interessert?