ove martin.02

Hans Jæger: Sex, dop – og Den store kjærleiken, Foto av Ove Martin Mellemstrand, isg