no-nb_blds_03545

Arne, Labråten, Foto Nasjonalbiblioteket, Garborgdagar