imag4437

teaterslaget, faksimile, jens r. nilssen, det norske teatret, alfred fidjestøl, trass alt