Det neste er at Wellington utstillingen må flyttes