Russsike kr.fanger på vei til leiren på Sande. S. 284 i Sola bilder 1860-1960