Jærmuseet søkjer samlingsforvaltar

Stillinga er fast, 100%.

Om stillinga

Stillinga er del av avdeling Samling og dokumentasjon i Jærmuseet.

Jærmuseet skal ha ei berekraftig utvikling av samlingane sine. Samlingane skal vera relevante for forsking og formidling, for forteljingane om Jæren og historiene om Norge.

I planperioden 2021-2025 skal me mellom anna jobba med:

 • Gjera samlingane mest mogleg digitalt og fysisk tilgjengeleg for publikum.
 • Få eit best mogleg oversyn over samlingane, utvikla gode metodar for samlingsforvaltning og ha eit planverk som støttar opp om dette arbeidet.
 • Samlokalisera samlingar frå ulike bygdemuseum inn i nye og moderne fellesmagasin.
 • Legga til rette for at den handlingsborne kunnskapen blir tatt vare på gjennom aktiv bruk.
 • Arbeida for ei sikker langtidsbevaring av digitalt materiale.

Arbeidsoppgåver

 • Inntak, registrering, fotografering og magasinering av gjenstandar
 • Registrering av foto, film og lyd
 • Reprofotografering
 • Kulturhistorisk dokumentasjonsarbeid
 • Behandla førespurnadar frå publikum
 • Digital formidling av museet sine samlingar
 • Delta i flytting av gjenstandar inn i nytt magasin
 • Delta i utarbeiding av rutinar og planverk
 • Anna arbeid innafor samlingsområdet

Kvalifikasjonskrav og eigenskapar

 • Utdanning på masternivå innafor museologi, konservering eller kulturfag er ønskeleg
 • Grunnlaggjande kunnskap om samlingsforvaltning
 • Kjennskap til fotohandtering er ønskeleg
 • Gode datakunnskapar
 • God kjennskap til bruk av Primus – digital samlingsdatabase
 • Kunne arbeida sjølvstendig og i team
 • Ha god gjennomføringsevne
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk
 • Trivast med ein hektisk arbeidskvardag
 • Vera serviceinnstilt og fleksibel
 • Førerkort klasse B er ønskeleg

Jærmuseet tilbyr:

 • Fast 100% stilling
 • Ein variert arbeidsdag med oppgåver i eit triveleg miljø.
 • Allsidig arbeidsplass i stadig utvikling
 • Arbeidstid etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Løn etter avtale

Nokre glimt frå samlingsarbeid i museet:

Spørsmål?

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Avdelingsdirektør Per Inge Bøe på telefon 90 86 52 42 / e-post pib@jaermuseet.no Samlingsforvaltar Jeanne Dalbu på telefon 97 67 40 35 / e-post jad@jaermuseet.no