Jærmuseet søkjer handverkar

Ein av våre to handverkarar går av med pensjon, og me søkjer derfor etter ny faglært og dyktig handverkar, primært innafor snekkar eller tømrarfaget

Jærmuseet har drifts- og vedlikehaldsansvaret for om lag 60 kulturhistoriske bygningar i jærkommunane Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Arbeidsoppgåver:

 • Tilsyn og vedlikehald av dei antikvariske bygningane
 • Restaurering av bygg og museumsgjenstandar
 • Vaktmeistertenester for nokre bygg
 • Planleggingsarbeid
 • Dokumentasjon av utført arbeid
 • Tilsyn med innleigde tenester
 • Noko deltaking i utstillingsarbeid

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Godkjent fagbrev, meisterbrev er ein fordel
 • Interesse for kulturhistoriske bygg og bygningshistorie
 • Innsikt i tradisjonshandverk er ein fordel
 • Innsikt og interesse for andre handverksfag er ein fordel
 • Evne til å kunne arbeida systematisk og planmessig
 • Kunna arbeida sjølvstendig og som del av eit team
 • Gode datakunnskapar
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk
 • Førarkort klasse BE, gjerne og C1 og trucksertifikat

Jærmuseet tilbyr:

 • Fast 100% stilling
 • Allsidig arbeidsplass i stadig utvikling
 • God pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Løn etter avtale
 • Nyinnreia verkstad/kontorplass på Vitengarden, Nærbø
 • Varebil til disposisjon

Om arbeidsgjevar:

Jærmuseet er regionmuseum for kommunane Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå og regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Museet har i dag ca 70 årsverk og driv 12 ulike besøksanlegg i sju kommunar. Jærmuseet har driftsansvaret for omlag 60 kulturhistoriske bygningar rundt om i jærkommunane.

Søknadsfrist: 08.03.20

For meir informasjon om Jærmuseet klikk her.

Liste over dei ulike kulturhistoriske bygningane, finn du her.

Søknad med CV og attestar skal sendast til: ledigstilling@jaermuseet.no

For meir informasjon eller spørsmål kontakt avdelingsdirektør Hans Dybvad Olesen: tlf: 952 94 538, e-post: hdo@jaermuseet.no