20200921 Nytt bygg Foto (27) Victoria Bergort Byggelaget